نمایشگر یک مطلب

 

سمت سازمانی : کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی

نام و نام خانوادگی:  همایون غلامی

مدرک تحصیلی :فوق لیسانس – روانشناسی تربیتی

شماره تماس مستقیم05832201216 :

شماره تماس داخلی 1216:

فکس :-

پست الکترونیک  :

مکان اسقرار واحدمرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی

    

شرح وظایف

  1. بررسی آسیب‌های اجتماعی شایع در سطح دانشگاه و ارائه طرح وبرنامه جهت کنترل و کاهش آسیب‌دیدگان و افراد در معرض آسیب
  2. پیگیری و اجرای طرح‌ها وبرنامه‌های واصله از وزارت متبوع
  3. پیگیری ایجاد هماهنگی با واحدهای مختلف دانشگاه جهت انجام مطلوب‌تر امور
  4. پیگیری رفع نیازها و مشکلات دانشجویان در معرض آسیب یا آسیب‌دیده اجتماعی
  5. پیگیری تشکیل و تقویت کانون‌های دانشجویی مرتبط با سلامت روان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وفعال‌نمودن آن‌ها

ارائه گزارشات لازم به مقامات مافوق مربوط به وظایف فوق‌الذکر