اخبار و رویدادها

وبینار آموزشی روابط زوجی و تعالی خانواده

وبینار آموزشی روابط زوجی و تعالی خانواده به مناسبت روز جهانی خاموادهیک‌شنبه، ۲۶ اردی‌بهشت ۱۴۰۰

کارگاه آموزشی خود مراقبتی

برگزاری کارگاه آموزشی خود مراقبتی توسط خانم دکتر انفرادیشنبه، ۱۸ اردی‌بهشت ۱۴۰۰

برگزاری کارگاه سه جلسه ای " هشت گفتگو برای تجربه عشق پایدار" توسط آقای عباس موزیری

برگزاری کارگاه " هشت گفتگو برای تجربه عشق پایدار" توسط آقای عباس موزیریدوشنبه، ۸ دی ۱۳۹۹

هفته ملی اطلاع رسانی ایدز

دوشنبه، ۸ دی ۱۳۹۹

اطلاعیه ها

وبینار آموزشی روابط زوجی و تعالی خانواده

وبینار آموزشی روابط زوجی و تعالی خانواده به مناسبت روز جهانی خاموادهیک‌شنبه، ۲۶ اردی‌بهشت ۱۴۰۰

روز خانواده گرامی باد

روز خانواده گرامی بادجمعه، ۲۴ اردی‌بهشت ۱۴۰۰

ارتباط با مشاور

مشاوره انلاینچهارشنبه، ۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۸

مشاوره تلفنی

مشاوره تلفنیچهارشنبه، ۴ اردی‌بهشت ۱۳۹۸