کارگاه آموزشی سواد عاطفی

 

جلسه اول کارگاه آموزشی سواد عاطفی در مورخه 1401/12/08 در محل سرای دانشجویی مصلی نژاد با حضور 35 نفر از دانشجویان با هدف آموزش در راستای ایجاد حد و...

اخبار و رویدادها

حضور پزشک در مرکز بهداشت دانشگاه

حضور پزشک در مرکز بهداشت دانشگاهچهارشنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی سواد عاطفی

جلسه اول کارگاه آموزشی سواد عاطفی در مورخه 1401/12/08 در محل سرای دانشجویی مصلی نژاد با حضور 35 نفر از دانشجویان با هدف آموزش در راستای ایجاد حد و...چهارشنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتار های خود آسیب رسان

بتا " بپرس، ترغیب کن ، ارجاع بده "چهارشنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه بجنورد در دهمین جشنواره ملی رویش

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دانشجویان دانشگاه در دهمین جشنواره ملی رویش دستاوردها و توانمندی‌های کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی...چهارشنبه، ۲ آذر ۱۴۰۱

اطلاعیه ها

کارگاه آموزشی سواد عاطفی

جلسه اول کارگاه آموزشی سواد عاطفی در مورخه 1401/12/08 در محل سرای دانشجویی مصلی نژاد با حضور 35 نفر از دانشجویان با هدف آموزش در راستای ایجاد حد و...چهارشنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

کارگاه آموزشی پیشگیری از رفتار های خود آسیب رسان

بتا " بپرس، ترغیب کن ، ارجاع بده "چهارشنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

حضور پزشک در مرکز بهداشت دانشگاه

حضور پزشک در مرکز بهداشت دانشگاهچهارشنبه، ۱۰ اسفند ۱۴۰۱

افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه بجنورد در دهمین جشنواره ملی رویش

به گزارش روابط عمومی دانشگاه بجنورد، دانشجویان دانشگاه در دهمین جشنواره ملی رویش دستاوردها و توانمندی‌های کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی...چهارشنبه، ۲ آذر ۱۴۰۱