واحد ارتقاء تحصیلی

فعالیت های طرح ارتقاء تحصیلی

 

این واحد افتخار خود می داند که در راستای ارتقاء تحصیلی، پیشگیری از افت تحصیلی ، بهبود مهارت های مطالعه، سازگاری و آشنایی بهتر دانشجویان ظرفیت های وجودی خودشان و بهره مندی مناسب از توانایی خودشان، غنی سازی اوقات فراغت با تفریحات و مطالعات سالم خدمت گذار دانشجویان محترم باشد.

دانشجویان عزیزی که علاقه مند به بهبود اوضاع تحصیلی خود هستند از خدمات جامع زیر به صورت تمام وقت بهره مند می شوند:

ابتدا به صورت علمی، علل افت تحصیلی آنها مورد بررسی قرار می گیرد، سپس متناسب با نیاز آنها مشاوره فردی، گروه درمانی، شرکت در کارگاه های مطالعه موثر، در اختیار قرار دادن پشتیبان و ... پیشنهاد می شود همچنین در آن  نحوه و روش های یادگیری و غنی سازی سطوح مختلف یادگیری، راهبرد های شناختی و فراشناخت آموزش داده می شود.