آسیب های اجتماعی

 کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی

     کانون پیشگیری از آسیب های  اجتماعی ،یک کانون دانشجویی است که دانشجویان با مشارکت و یاری یکدیگر به شناخت مسایل و مشکلات دانشجویان پرداخته و با استفاده از توانایی های خود اقدام به رفع مشکلات موجود، و برآورده نمودن نیازهای جامعه دانشجویی می نمایند.  هدف کلی کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی مشارکت ، همکاری و همگامی دانشجویان در رسیدن به یک دانشگاه سالم است و برخی از اهداف جزئی آن افزایش آگاهی،دانش و مهارت های ارتباطی و تصمیم گیری گروهی، افزایش توانمندی گروهی در اداره اموراجتماع محور است که این کانون برای دست یابی به چنین اهدافی، به جذب اعضای دانشجویان فعال پرداخته و در راستای اهداف این طرح نیز فعالیت های ثمر بخش زیادی انجام داده اند که می توان به مجموعه کارگاه های آگاه سازی از آسیب های اجتماعی  نظیر اعتیاد، خشونت زناشویی، باج گیری عاطفی و سایر آسیب های اجتماعی با مشارکت اعضای کانون و با ارائه فعالیت های فرهنگی متنوع در مناسبت های خاص اشاره کرد. تعداد اعضای کانون آسیب های اجتماعی دانشگاه بجنورد در حال حاضر 25 نفر است و دبیر آن سرکار خانم زهره معتمدی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره داخلی 05832201216 تماس حاصل نمایید.