اجرای طرح « با لبخند خارج شوید»

اجرای طرح « با لبخند خارج شوید»


اجرای طرح«با لبخند خارج شوید»

    مرکز بهداشت دانشگاه بجنورد در راستای ارتقاء سلامت دانشگاهیان و افزایش بهداشت دهان و دندان دانشجویان ، اقدام به دعوت یونیت سیار دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی نمود.

پس ار مستقر شدن یونیت سیار، دانشجویان به طور رایگان توسط پزشک معاینه شدند و خدمات بهداشتی از جمله جرم گیری رایگان به تشخیص پزشک برای دانشجویان صورت گرفت.