نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی مشاوران

اسامی مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

مدرک تحصیلی

روز و ساعت حضور در مرکز

1

عباس نسائیان

دکتری

روانشناسی استثنائی

ساعت اداری

2

رقیه اسدی گندمانی

دکتری

روانشناسی استثنائی

دوشنبه و سه شنبه

13 الی 15:30

3

حسین احمد برآبادی

دکتری

مشاوره خانواده

یکشنبه      12 الی 13:30 و 17 الی 18

سه شنبه               11:30 الی 13:30

4

احمد حیدر نیا

دکتری

مشاوره خانواده

شنبه            15-18

دوشنبه           14-18

چهارشنبه        14-18

5

خدیجه علوی

دکتری

روانشناسی بالینی

شنبه         15 الی 18

یکشنبه        8 الی 10

6

عبدالله مفاخری

دکتری

روانشناسی

چهارشنبه 14:30 الی 16

7

معصومه اسلامی

دکتری

روانشناسی

سه شنبه      11 الی 13

8 سعید محمدنیا دکتری روانشناسی عمومی

شنبه            8 الی 16

یکشنبه           8 الی 16

9 زینب گلپیچ دکتری مشاوره دوشنبه      9:45 الی 12

10

زهرا بهادری

دانشجو دکتری

مشاوره

چهارشنبه      10 الی 15

11

سعیده صفری

دانشجو دکتری

مشاوره خانواده

دوشنبه               9-13

12

ناصر واحدی

کارشناسی ارشد

مشاوره توانبخشی

ساعات اداری

13 تاج الدین کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی شنبه و چهارشنبه  8 الی 18

14

هما صائمیان

کارشناسی ارشد

مشاوره

دوشنبه           16 الی 18

15

علی افشین

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده

 

پنجشنبه           10-14

 

16

محسن آزمون

کارشناسی ارشد

مشاوره تحصیلی

شنبه دوشنبه و چهارشنبه 

15 الی 18

17

امیر غلامی

کارشناسی ارشد

مشاوره شغلی

دوشنبه            10-15

پنجشنبه       10 الی 14

18

مهین حمیدی

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

یکشنبه              9-11

19

حمید عزیزی

کارشناسی ارشد

مشاوره تحصیلی

شنبه           14 الی 18

یکشنبه          8 الی 13

دوشنبه        16 الی 18

سه شنبه       14 الی 18

20

المیرا اعزازی

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده

سه شنبه       15 الی 17

چهارشنبه      14 الی 18

21

ضحی بنائیان

کارشناسی ارشد

مشاوره

دوشنبه           8 الی 12

22

مهدی عطایی

کارشناسی ارشد

روانشناسی

شنبه                   9-13

یکشنبه           9 الی 15

دوشنبه         12 الی 14

سه شنبه       10 الی 14

چهارشنبه      9 الی 15

 

23

محمد صادق میر وحید

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده

 

یکشنبه     16 الی 18

دوشنبه     16 الی 18

سه شنبه   13 الی 18

پنجشنبه    11 الی 14

24

زهرا سلطانی

کارشناسی ارشد

روانشناسی

یکشنبه    13 الی 16

سه شنبه     9 الی 13

25 زهرا کریمی کارشناسی ارشد مشاوره شنبه      14 الی 18

26

محمد بروتی

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده

خوابگاه نور

27

یدالله پناهی

کارشناسی ارشد

مشاوره خانواده

خوابگاه نور