نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آموزش مهارت های زندگی

آموزش مهارت های زندگی


کارگاه آموزش مهارت های زندگی توسط جناب آقای حمیدی برای دانشجویان رشته روانشناسی در محل خانه فرهنگ برگزار گردید.