اولین جلسه کارگاه آموزشی «جهیزیه روانی»

اولین جلسه کارگاه آموزشی «جهیزیه روانی»


برگزاری اولین جلسه کارگاه آموزشی «جهیزیه روانی»

مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد کارگاه آموزشی جهیزیه روانی را در تاریخ 98/2/9 برگزار نمود.

در این کارگاه جناب آقای دکتربرآبادی ابتدا به بررسی نظرات افراد و شنیدن معیار های آن ها درباره ازدواج پرداختند. شرکت کنندگان در این کارگاه به صورت عملی با مفاهیم عشق، تفاهم ، سازش و .. آشنا شدند و از دانشجویان خواسته شد تا به صورت گروه های دو نفره به تمرین مفاهیم یاد شده بپردازند.

در انتهای این کارگاه مقرر شد که برای جلسه آینده هر فرد لیست انتظارات و معیارهایی که برای ازدواج دارد یادداشت نماید.

این کارگاه در ده جلسه متوالی برگزار خواهد شد.