اولین جلسه کارگاه آموزشی «جهیزیه روانی»

برگزاری اولین جلسه کارگاه آموزشی «جهیزیه روانی»

مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد کارگاه آموزشی جهیزیه روانی را در تاریخ 98/2/9 برگزار نمود.

در این کارگاه جناب آقای دکتربرآبادی ابتدا به بررسی نظرات افراد و شنیدن معیار های آن ها درباره ازدواج پرداختند. شرکت کنندگان در این کارگاه به صورت عملی با مفاهیم عشق، تفاهم ، سازش و .. آشنا شدند و از دانشجویان خواسته شد تا به صورت گروه های دو نفره به تمرین مفاهیم یاد شده بپردازند.

در انتهای این کارگاه مقرر شد که برای جلسه آینده هر فرد لیست انتظارات و معیارهایی که برای ازدواج دارد یادداشت نماید.

این کارگاه در ده جلسه متوالی برگزار خواهد شد.