اولین جلسه کارگاه نشانه شناسی اعتیاد

اولین جلسه کارگاه نشانه شناسی اعتیاد


/

 

کانون همیاران سلامت روان در راستای پیشگیری و  ارتقاء آگاهی دانشجویان از پیامد های اعتیاد به مواد دخانی و مواد مخدر با همکاری کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی اقدام به برگزاری اولین کارگاه نشانه شناسی اعتیاد در روز سه شنبه مورخ 14/8/98 در محل دانشکده فنی و مهندسی 2 نمود . مدرس کارگاه آقای دکتر رامتین جهانگیری به بیان  نشانه ها و پیامد های اعتیاد که به شرح ذیل عنوان شده است، پرداختند.

  •  دلایل درگیری افراد به اعتیاد
  • علائم ونشانه های انواع مواد واعتیاد
  • عوارض و پیامد های اعتیاد
  • آشنایی با مواد مخدر

در پایان مقرر شد راه های پیشگیری و درمان اعتیاد در جلسات آتی توضیح داده شود.