اکران فیلم "بدون تاریخ، بدون امضا"

اکران فیلم "بدون تاریخ، بدون امضا"


مرکز مشاوره دانشگاه روز دوشنبه مورخ 98/02/02  فیلم بدون تاریخ، بدون امضا را در محل آمفی تئاتر دانشکده هنر اکران نمود.

بدون تاریخ، بدون امضا فیلمی است با موضوع اجتماعی که بیانگر تقابل دو طبقه جامعه به لحاظ فرهنگی و اقتصادی است .نقطه اتصال این دو قشر حادثه تصادفی است که شروع داستان است.

در ماجرای تصادف (کاوه نریمان، پزشک قانونی) سعی دارد نهایت همکاری با خانواده مصدوم را دارد زیرا تاریخ بیمه ماشینش تمام شده است و می خواهد با آرامش مسئله راحل کند.

مخاطب در اولین نگاه جایگاه اجتماعی موسی(پدر امیر علی) را می شناسد؛ شخصیتی عصبی و پرخاشگر، کم توان مالی همراه با کلیشه های مختص این قشر، متعصب و غیرتی.

در ادامه به نمایش زندگی نریمان می پردازد؛ پزشکی که علی رغم جایگاه اجتماعی خوب  از خانواده ای منسجم برخوردار نیست و رابطه اش با یک زن، ببینده را سر در گم می کند که آیا روابط کاری با همکار پزشکش بسیار صمیمی است یا همسری دارد جدا از وی زندگی می کند ولی همچنان با وی در ارتباط است.

نریمان حین کار روتین تشریح متوجه می شود یکی  از اجساد امیر، همان پسر بچه 8 ساله ای است که شب گذشته حین تصادف همراه پدرش روی موتور بوده است و تشخیص پزشک مرگ امیر در اثر مسمومیت بوده است . نمود نقطه ضعف شخصیت نریمان در اینجای داستان است که با وجود وجدان کاری وی که مبادا علت اصلی مرگ چیزی غیر از مسمومیت بوده و ممکن است ضربه حین تصادف باشدخیلی دیر ماجرای تصادف را عنوان می کندو در نهایت پس از نبش قبر دلیل مرگ امیر علی همان مسمومیت غذایی اعلام می گردد. مفاهیمی چون وجدان کار، پنهان کاری، تعصب، فقر و خشم در حین داستان از هر دو قشر به خوبی نمایش داده شده است.