اکران فیلم سینمایی "دربند"

اکران فیلم سینمایی "دربند"


فیلم سینمایی "دربند" به کارگردانی پرویز شهبازی محصول سال 1391 سینما است. دربند با ارائه تصویری قابل هضم از پلیدی‌های جامعه و بخصوص روابط خارج از چارچوب خانواده بطور کاملا غیرمستقیم نمونه مقابل آن را تبلیغ می‌کند.

نازنین دانشجوی شهرستانی ترم یک،رتبه 15 کنکوردر رشته پزشکی تحصیل می کند  که  در تهران به دنبال خانه می گردد. او مجبور می‌شود با دختری به نام سحر همخانه شود. سحر در یک فروشگاه کار می‌کند اما این هم‌نشینی اتفاقاتی را رقم می‌زند.

نازنین یک نخبه این مملکت است شخصیتی صادق و روراست دارد که اطرافش اتفاقاتی می افتد این نوع فریب خوردنها به هوش تحصیلی بستگی ندارد و ممکن است گریبانگیر حتی نخبه های علمی شود.