اکران و نقد روانشناسانه فیلم طعم گیلاس

اکران و نقد روانشناسانه فیلم طعم گیلاس


کانون پیش گیری از آسیب های اجتماعی و کانون فیلم و عکس به مناسبت هفته سلامت روان در تاریخ 23/7/98 اقدام به اکران و نقد روانشناسانه فیلم طعم گیلاس به کارگردانی عباس کیارستمی پرداختند. قبل از شروع فیلم؛ کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانشگاه به اهمیت توجه پرداختن به پدیده خودکشی، اختلالات و عوامل روانشناسی مرتبط با آن پرداختند که این فیلم حول محور آن می چرخید. سپس از حضار خواستار شدند که در طی فیلم به ویژگی های رفتاری شخصیت اصلی فیلم مثل حالت چهره، تن صدا، لحن گفتار، ارتباطش با دیگران و شخصیت هایی که با آن روبه رو میشد، میزان دلبستگی اش به دیگران یا دنیا، نگرشش راجع به خود، مرگ و زندگی، و ... توجه کنند. پس از پایان فیلم به بحث گروهی با حضار پیرامون موضوع خودکشی که در فیلم روی آن مانور داده می شد پرداختند و از بینندگان خواستند نوع اختلالی که در این فرد وجودداشت را حدس بزنند. در ادامه  ویژگی های افراد افسرده، نوع نگرششان، و اینکه چطور می توان به این افراد کمک کرد را براساس محتوا و جریانات این فیلم مورد بحث قرار گرفت. پس از پایان فیلم از مخاطبان خواسته شد تا بازخورد مثبت و منفی خود را به موضوع فیلم و فرد نقد کننده بدهند.