آیا برای ازدواج آماده ام؟

آیا برای ازدواج آماده ام؟


برگزاری کارگاه اموزشی «آیا من برای ازدواج آماده ام؟»

 

مرکز مشاوره دانشگاه  بجنورد کارگاه آموزشی« آیا من برای ازدواج اماده ام؟»را طی دو جلسه در تاریخ های سه شنبه 98/02/03 و سه شنبه 98/02/10 در مجتمع فنی و مهندسی اسفراین برگزار نمود.

در این کارگاه جناب آقای دکتر مفاخری ابتدا به نظر سنجی از افراد پیرامون ازدواج و دلایل آن پرداختند و  معیار های ازدواج افراد حاضر در کارگاه را بررسی نمودند.

در ادامه عنوان نمودند که افراد برای ازدواج دلایل مختلفی دارند که این دلایل می توانند صحیح یا غلط باشند.

برای مثال از دلایل اصلی ازدواج می توان به رسیدن به تکامل در دین , رسیدن به آرامش روانی . پیشرفت در زندگی اشاره نمود . از دلایل غلط ازدواج می توان از کسب ثروت ،فرار از دامن خانواده نام برد.

در انتها جناب آقای دکتر به تشریح و تعریف مراحل آشنایی تا ازدواج پرداختند و اشاره نمودند که زوجین در دوران آشنایی باید حداقل به مدت 6 ماه درباره مسائل اساسی زندگی خود صحبت نموده و دیدگاه های یکدیگر را بشناسند و این دوره آشنایی باید حتما با اطلاع والدین صورت گیرد.