ایستگاه سلامت به مناسبت " روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان"

ایستگاه سلامت به مناسبت " روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان"


 

مرکز بهداشت دانشگاه بجنورد در راستای اجرای  برنامه های" 25 نوامبرمصادف با 4 آذر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان" اقدام به برگزاری ایستگاه سلامت نمود. در این کارگاه که در تاریخ 19/09/97  برگزار شد ازاعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی خانم دانشگاه جهت حضور در این ایستگاه دعوت به عمل آمد و خدمات زیر ارائه شد:

  1. اندازه گیری قند خون
  2. اندازه گیری قد و وزن
  3. تست تشخیصی بیماری ایدز و جوابدهی محرمانه
  4. اندازه گیری فشار خون