برگزاری اولین جلسه کارگاه آموزش های لازم برای ازدواج موفق دکتر برآبادی

برگزاری اولین جلسه کارگاه آموزش های لازم برای ازدواج موفق دکتر برآبادی


 

اولین جلسه  از مجموعه جلسات کارگاه آموزش های لازم برای ازدواج موفق توسط آقای دکتر حسین احمد برآبادی در تاریخ 13/7/1398 در محل  ساختمان فنی 2 - کلاس 305 با حضور گرم دانشجویان برگزار شد. ضرورت آموزش های قبل از ازدواج ، پیچیدگی روابط در دنیای امروزی و آشنایی دانشجویان با یکدیگر از موضوعات مورد تمرکز این جلسه بود.