برگزاری جلسه توجیهی نمایندگان دانشگاه های استان

برگزاری جلسه توجیهی نمایندگان دانشگاه های استان


جلسه هم اندیشی نمایندگان دانشگاه های استان پیرو تفاهم نامه منعقده فیمابین استانداری خراسان شمالی و دانشگاه بجنورد به منظور کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در تاریخ چهارشنبه 97/12/01 در محل سالن جلسات دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه  آقای دکتر نساییان سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه ضمن خیر مقدم به حاضرین به تبیین و تشریح تفاهم نامه فوق پرداختند.همچنین آقای نامور کارشناس دفتر امور اجتماعی استانداری به پیشینه این تفاهم نامه اشاره نموده و انتظارات وزارت کشور را از اجرای این طرح مطرح نمودند.

پس از تبادل نظر و طرح سوالات مقرر گردید دانشگاه ها در اسرع وقت نسبت به ارائه آمار دانشجویان مجرد خود و همچنین اساتید و مدرسان واجد شرایط برای همکاری با این طرح اقدام نمایند و دانشگاه بجنورد برنامه ریزی های لازم را برای کارگاه های آموزشی قابل برگزاری در سطح دانشگاه های استان انجام دهد.