برگزاری جلسه هم اندیشی مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه

برگزاری جلسه هم اندیشی مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه


جلسه هم اندیشی مشاوران مرکز مشاوره در تاریخ 97/12/01 در محل مرکز مشاوره برگزار گردید ضمن این جلسه پیرامون موارد زیر بحث و تبادل نظر گردید:
  • بررسی موارد و مسائل رایج و روزانه دانشجویان ومشاوران
  •  دعوت از مشاوران جهت همکاری در طرح پیام و بدیع
  • توصیه کارشناسان کمیسیون مواردخاص به مشاورین در خصوص استمرار پیگیری تحصیلی دانشجویان بازگشت به تحصیل
  • بحث وبررسی در خصوص مشاوره پیش از ازدواج