برگزاری دوره آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه بجنورد

برگزاری دوره آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه بجنورد


برگزاری دوره آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه بجنورد

برگزاری دوره آموزشی تربیت کادر متخصص پیشگیری از اعتیاد ویژه دانشجویان دانشگاه بجنورد:

این دوره با مشارکت مرکزمشاوره و مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در سه روز و به مدت 24 ساعت برگزار گردید، از همه اساتید خصوصا سرکار خانم دکتر امانی،خانم دکتر اسدی،دکتر برآبادی،دکتر جهانگیری و جناب آقای عطایی که در تدریس دوره مارا همراهی نمودند تقدیر و تشکر میکنیم.