برگزاری دوره آموزشی کارکنان سلف سرویس دانشگاه بجنورد

برگزاری دوره آموزشی کارکنان سلف سرویس دانشگاه بجنورد


 

مرکز بهداشت دانشگاه بجنورد به منظور ارتقائ سطح بهداشت وسلامت کارکنان و دانشجویان اقدام به برگزاری کلاس آموزشی بهداشت فردی و سلف سرویس و بهداشت مواد غذایی نمود. در این کارگاه که با حضور 27 نفر از کارکنان سلف دانشگاه برگزار شد حول مسائل زیر آموزش داده شد.

1-   بهداشت فردی

2-   بهداشت مواد غذایی

3-   لزوم تهیه کارت بهداشت

و در حاشیه کارگاه نیز در مورد سنجش بار میکروبی وسایل و سطوح و دست کارکنان بعد از ضد عفونی و شستشوی کامل و نحوه محاسبه آن صحبت شد.