برگزاری همایش همه ما بر یک کشتی نشسته ایم(با محوریت پیشگیری از ایدز و ازدواج سالم)

برگزاری همایش همه ما بر یک کشتی نشسته ایم(با محوریت پیشگیری از ایدز و ازدواج سالم)


/

در مورخه 12/9/98 کانون همیاران سلامت و بهداشت و کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی اقدام به برگزاری همایشی با محوریت پیشگیری از ایدز و ازدواج سالم نمودند. در این همایش که از دو هفته قبل تبلیغات و فراخوان آن در محیط های عمومی دانشگاه و فضا های مجازی منتشر شده بود؛ به استقبال مناسب دانشجویان روبه رو شد از جمله اقدامات و سخنرانی های انجام شد در این جلسه به شرح ذیل بود:

  • دعوت سخنران پیرامون موضوع ایدز از دانشگاه علوم پزشکی استان خراسن شمالی و ایراد سخنرانی پیرامون موضوع مطرح شده
  • اجرای مسابقه اطلاعاتی پیرامون ایدز و طرح سوال از  صحبت های مدرس و اهدای جوایز بن های خرید لوازم تحریر و خانگی به تعداد 7 نفر.
  • اجرای تئاتر پیرامون تعارض ها و چالش های افراد دچار بیماری ایدز و نحوه رفتار مناسب با چنین افراد در جامعه.
  • ایراد سخنرانی پیرامون ازدواج سالم با دعوت از آقای دکتر داورنیا(دکتری مشاوره تخصصی).

به طور کلی محوریت همایش تاکید بر ایدز، تفاوت های آن با سایر بیماری های مقاربتی ،  راه های انتقال ایدز، و راه های درمان و پیشگیری آن در چهارچوب خانواده و  روابط سالم  بود که بیش از 300 نفر در این همایش در  زمان های مختلف از ساعت 10 تا 13 مستقیم و غیر مستقیم ازطریق سخنرانی و تئاتر و کلیپ های آموزشی، آموزش دیدند.