برگزاری کارگاه آمورشی مدیریت استرس( ویژه کارکنان)

برگزاری کارگاه آمورشی مدیریت استرس( ویژه کارکنان)


    مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد  در راستای برنامه های هفته سلامت روان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی"مدیریت استرس " ویژه کارکنان دانشگاه  نمود که مدرس کارگاه ذیل مطالب زیر ایراد سخنرانی نمود .در این کارگاه سرکار خانم دکتر امانی به معرفی  عوامل به وجود آورنده استرس در محیط  کار پرداخت و راه های مقابله با این عوامل و شیوه های مدیریت مثبت استرس را به کارکنان آموزش داد.

لیست مطالب ارائه شده:

  1. تعریف استرس

  2.  اهمیت شناخت خود برای کنترل استرس

  3. عوامل درونی و بیرونی ایجاد کننده استرس

  4. راه های کنترل و مدیریت استرس