برگزاری کارگاه آموزشی «مشاوره پیش از ازدواج»

برگزاری کارگاه آموزشی «مشاوره پیش از ازدواج»


 

کارگاه آموزشی «مشاوره پیش از ازدواج»

کارگاه آموزشی مهارتهای پیش از ازدواج روز سه شنبه مورخ 11/02/98 توسط دانشگاه بجنورد در موسسه غیر انتفاعی اشراق برگزار گردید؛

مدرس ازدواج را به مثابه یک سفر کوهنوردی می داند که داشتن همسفرمسیر سفر را کوتاهتر شیرین تر و جذابتر می کند و همچنین تقسیم بار سفر بین دو نفر خستگی را کمتر می کند.

در ادامه در مورد اهداف شخصی شرکت کنندگان از ازدواج سوال و نظر سنجی در مورد اینکه چه تصویر ذهنی از  ازدواج دارند انجام شد

از نظر ایشان برای شروع یک رابطه به قصد ازدواج باید هم خوانی های ذیل در دو طرف باشد:

  • اعتقادی
  •  نگرشی
  • ادراکی
  •  اقتصادی
  •  فرهنگی
  •  سیاسی
  • ظاهری
  • شخصیتی

در انتها نیز یک تمرین عملی به شرکت کنندگان محول شد که می بایست صفات بارز منفی و مثبت سه نفر (همسر آینده- پدر و مادر) را لیست نمایند هدف از از این تمرین پیدا نمودن اشتراکات اخلاقی بین این افراد و در نهایت پیدا نمودن صفات دلخواه و صفات آزار دهنده از دید خود فرد است .