برگزاری کارگاه آموزشی خود مراقبتی و سبک زندگی سالم

برگزاری کارگاه آموزشی خود مراقبتی و سبک زندگی سالم


انجمن سفیران سلامت دانشگاه بجنورد در راستای برنامه های هفته سلامت روان اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی"خودمراقبتی و سبک زندگی سالم" نمود که مدرس کارگاه ذیل مطالب زیر ایراد سخنرانی نمود .در پایان نیز به افرادی که به سوالات مدرس پاسخ صحیح دادند هدایایی  تقدیم شد.

لیست مطالب ارائه شده:

-تعریف خود مراقبتی

-اهمیت خودمراقبتی در جوانی

-بهداشت پوست و مو

- تغذیه سالم و معرفی ریز مغذی ها

-مشاوره تغذیه