برگزاری کارگاه آموزشی دلبستگی مادر_فرزند توسط سرکار خانم دکتر اسدی

برگزاری کارگاه آموزشی دلبستگی مادر_فرزند توسط سرکار خانم دکتر اسدی


برگزاری کارگاه آموزشی دلبستگی مادر_فرزند توسط سرکار خانم دکتر اسدی

 

 

در مورخه98/11/21 مرکزمشاوره دانشگاه بجنورد با همکاری امورفرهنگی ودانشجویی دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه دلبستگی مادر_فرزند با تدریس سرکار خانم دکتر اسدی برای کارکنان دانشگاه به مناسبت روز زن نمود. هدف از برگزاری این کارگاه بالابردن سطح آگاهی مادران برای تربیت صحیح فرزندان بود.