برگزاری کارگاه آموزشی"پیشگیری از اعتیاد"

برگزاری کارگاه آموزشی"پیشگیری از اعتیاد"


بسمه تعالی

 

مرکزمشاوره دانشگاه بجنورد با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدراستان خراسان شمالی، روز یکشنبه مورخ 02/10/97 و روز دوشنبه مورخ 26/09/97اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی" پیشگیری از اعتیاد ویژه دانشجویان " نمود. این کارگاه باحضور 36نفر از دانشجویان در محل دانشکده پتروشیمی و دانشکده فنی و مهندسی 1  با سرفصل های ذیل  به مدت 4ساعت برگزار گردید .

  1. مفاهیم کلیدی
  2. آشنایی با مواد
  3. عوامل خطر
  4. عوامل محافظت کننده