برگزاری کارگاه سه جلسه ای مهارت های پیش از ازدواج

برگزاری کارگاه سه جلسه ای مهارت های پیش از ازدواج


/

مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد  با همکاری  مرکز مشاوره مجتمع آموزش عالی شیروان  کارگاه آموزشی "مهارت های پیش از ازدواج" را با حضور مدرس جناب آقای عطایی در 3 روز در تاریخ های 13/8/98 ،18/8/98 و 19/8/98 به مدت 2 ساعت ویژه  دانشجویان در محل سالن آمفی تئاتر مجتمع آموزش عالی برگزار گردید.در این کارگاه آموزشی که 100 نفر دانشجو شرکت کرده بودند  مدرس کارگاه به ذکر عناوینی هم چون ضرورت آموزش مهارت های پیش از ازدواج  معیار های صحیح انتخاب همسر،نظریه های انتخاب،باورهای اشتباه در ازدواج و...پرداخت و در پایان هر جلسه به پرسش و پاسخ از سوی دانشجویان پرداخته شد.