نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری کارگاه سه جلسه ای " هشت گفتگو برای تجربه عشق پایدار" توسط آقای عباس موزیری

برگزاری کارگاه سه جلسه ای " هشت گفتگو برای تجربه عشق پایدار" توسط آقای عباس موزیری


کارگاه سه جلسه ای "هشت گفتگو برای تجربه عشق پایدار" که جلسه اول آن در تاریخ 17 آذر ماه روز دوشنبه ساعت 20 الی 21:30 با تدریس آقای عباس موزیری  با  شرکت  تعدادی از  دانشجویان دانشگاه بجنورد،  برگزار گردید.