برگزاری کارگاه مدیریت رفتار سازمانی

برگزاری کارگاه مدیریت رفتار سازمانی


 

  مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد با همکاری واحد طرح و برنامه دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت رفتار سازمانی ویژه کارکنان دانشگاه نمود.

در این کارگاه که  در روز های یکشنبه 07/11/97 و چهارشنبه 10/11/97 به مدت 8 ساعت  برگزار شد ،جناب آقای دکتر قربانی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه به عنوان مدرس به بیان اهمیت

رعایت نظم و توجه به مقررات پرداختند و یکی از مهمترین ویژگی های یک مدیر موفق را شناخت قوانین وعمل نمودن به آن ها عنوان کردند.

 

از جمله سرفصل های مهم این کارگاه عبارتند از:

1- تفاوت بین رئیس و رهبر

2- شناخت تفاوت بین عدالت و برابری و لزوم برقراری عدالت

3- لزوم برقرای رابطه صمیمانه با سایر افراد و شناخت همدلی و همدردی

4- توانایی برقراری ارتباط موثر

5- رفتار سازمانی متمدنانه

6-وجدان کاری

7- رعایت ادب

8- رضایت شغلی

9- انواع عدالت سازمانی (عدالت در پرداخت و کار)

)