برگزاری کارگاه پرورش ماهیان زنده زا توسط اقای احمد ایمانی

برگزاری کارگاه پرورش ماهیان زنده زا توسط اقای احمد ایمانی


در مورخه 20/8/98 مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد جهت آموزش و کمک به درآمد زایی دانشجویان اقدام به برگزاری کارگاه پرورش ماهیان زنده زا توسط آقای احمد ایمانی کارشناس مرکز مشاوره کرد. در این کارگاه عناوین زیر به بحث و گفت گو با دانشجویان گذاشته شد:

-تعریف و اهمیت و ضرورت خلاقیت در دوران مدرن

-مقایسه خلاقیت با هوش                                   

-تعریف کوتاهی از روش های حل مسئله               

- آموزش کامل (شناخت و نحوه تکثیر ماهیان زنده زا، شرایط نیاز و بازار فروش) پرورش ماهیان زنده زا