تئاتر زندگی بالینی

تئاتر زندگی بالینی


بسمه تعالی

کانون همیاران سلامت روان با همکاری کانون فیلم و عکس در مورخه 2/10/98 اقدام به اجرای تئاتر زندگی بالینی پرداخت که توانست توجه و استقبال جمع کثیری از دانشجویان را به خخود جلب کند،  از اهم موضوعات به نمایش گذاشته شده در این اجرا می توان به چگونگی غلبه مشکلات برافراد، نحوه کمک به افراد آسیب دیده جهت مقابله با مشکلاتشان، آموزش مسیر بهبودی از آسیب تا سلامت روان اشاره کرد.