جشن روز مشاور و روانشناس

جشن روز مشاور و روانشناس


برگزاری جشن روز مشاور و روانشناس

مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد در تاریخ 9/2/98 همزمان با روز مشاور و روانشناس جشنی به همین مناسبت  ترتیب داد

در این جشن که با همکاری انجمن های مشاوره و روانشناسی دانشگاه برگزار گردید همکاران و کارکنان مرکز به عنوان مهمان افتخاری حضور داشتند.

در ابتدای این جشن جناب آقای دکتر برابادی به قرائت متنی پیرامون روانشناسی پرداختند و از آن به عنوان نه تنها یک شغل بلکه یک رسالت یاد نمودند.

از مهم ترین فعالیت های اجرا شده در این مراسم عبارتند از:

اجرای موسیقی زنده

اجراس مسابقات جذاب

برگزاری صندلی داغ

اجرای گروه تئاتر

در انتها این مراسم با گرفتن عکس یادگاری به پایان رسید.