جشن معارفه کمیته های کانون "همیاران سلامت روان"

جشن معارفه کمیته های کانون "همیاران سلامت روان"


جشن معارفه کمیته های  همیاران سلامت روان روز دوشنبه مورخ 97/12/20 در محل سالن اجتماعات خانه فرهنگ دانشگاه برگزار گردید.در ابتدای این مراسم دکتر نسائیان رئیس مرکز مشاوره  ضمن خوشامد گویی و خیر مقدم به اعضاء جدید به بیان اهداف کانون همیاران پرداخت؛ در ادامه دبیر کمیته های کانون اهداف و عملکرد کمیته مربوطه را بیان نمودند.