جلسه تقدیر از اساتید فعال در حوزه مشاوره دانشجویی

جلسه تقدیر از اساتید فعال در حوزه مشاوره دانشجویی


جلسه تقدیر از اساتید فعال در حوزه مشاوره دانشجویی

 

 

جلسه تقدیر و تشکر از برخی اساتید هیئت علمی که همکاری فعالی با مرکز بهداشت ، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه داشتند، روز دوشنبه در مورخه 18/3/98 با حضور آقای دکتر قربانی؛ معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، حاج آقا طیبی نسب؛ نماینده نهاد رهبری دانشگاه بجنورد و همچنین با حضور آقای دکتر نسائیان سرپرست محترم مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی دانشگاه برگزار گردید.

 

 

 

شروع جلسه با سخنان آقای دکتر نسائیان سرپرست محترم مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد ادامه یافت. ایشان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادت حضار محترم، از همکاری و هماهنگی آنها با مرکز مشاوره دانشگاه و از سایر فعالیت های انسان دوستانه آنها در راستای رسیدگی به مشکلات دانشجویان، حضور در خوابگاه ها، تسهیل گری فرایند شناسایی، ارجاع و کمک رسانی به دانشجویان کمال سپاس و قدردانی را براز نمودند. سپس این جلسه با سخنان آقای دکتر قربانی معاونت محترم فرهنگی و اجتماعی پیرامون موضوع فوق جریان یافت. ایشان فرمودند که مرکز مشاوره و بهداشت با نگاه عمیق اعتقادی و علمی خود  جهت کمک به مشکلات روانی،  عاطفی، خانوادگی، اجتماعی  و  حتی اقتصادی دانشجویان از تمام امکانات  و ظرفیت های داخلی  خود و دانشگاه بهره جسته است و این مهم قابل تقدیر و ستایش است. در ادامه فرمودند؛ حفظ  و صیانت از ارزش های سازمانی این دانشگاه و به تبع آن مرکز مشاوره دانشگاه در گرو تلاش های  دلسوزانه انسان هایی است که روح، فکر و وجود والایشان سرشار از عشق به همنوعانشان است. ایشان ضمن تاکید براین مهم، از زحمات تک تک اساتیدی که فعالانه با اهداف مرکز مشاوره همکاری  داشته اند تقدیر و تشکر کرد. همچنین، حاج آقا طیبی نسب؛ نماینده نهاد رهبری دانشگاه بجنورد حفظ کرامت دانشجو، حراست از جایگاه رفیع و مقدس دانشگاه، حمایت از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی دانشجویان را از ارزش های اصلی و مقدس دانشگاه خطاب کردند و فراهم کردن محیطآموزشی سالم ، عاری از هرگونه آسیب های اجتماعی، معنوی و هنجار شکنی ها را در گرو همکاری و هماهنگی بخش های مختلف دانشگاه از جمله اساتید یاد  کردند.  ادامه جلسه به بحث و تبادل و هم اندیشی اساتید حاضر پیرامون مسائل و مشکلات دانشجویان پرداخته شد.

در پایان، سپاس نامه ای را به رسم تقدیر و تشکر و یاد بود، تقدیم حضور اساتید بزرگوار کردند.