جلسه تقدیر از مشاوران و کارکنان مرکز مشاوره

جلسه تقدیر از مشاوران و کارکنان مرکز مشاوره


روز چهارشنبه مورخ 25/02/1398 ساعت 13 با حضور جمعی از روانشناسان، مشاوران و کادر اداری مرکز مشاوره جلسه تقدیر و تشکر از مشاوران و کادر اداری مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد در محل سالن جلسات دانشکده علوم انسانی با حضور جناب آقای دکتر محقر، ریاست محترم دانشگاه، جناب آقای دکتر قربانی معاون محترم فرهنگی و دانشجویی و  سرپرست محترم مرکز مشاوره دانشگاه جناب آقای دکتر نسائیان برگزار گردید.

ابتدای جلسه دکتر قربانی از تلاش های وسیع، کوشش های دقیق و حس مسولیت پذیری مشاوران و روانشناسان مرکز مشاوره قدر دانیکردند و  در ادامه جناب آقای دکتر محقر ریاست محترم  دانشگاه  اعلام داشتند: پر واضح است نگاه عمیق، اعتقادی و باور جدی مشاوران و روانشناسان به اینکه دانش تخصصی و دانایی و همراهی و همدلی با دانشجویان تنها مسیری بوده است ک موجب سرعت در روند رشد و پیشرفت علمی روانشناسی و مشاوره در دانشگاه شده است. وی تصریح کردند دانشگاه توانسته است به خوبی از منبع ذخایر علمی و معنوی روانشناسی و مشاوره این مرکز بهره مند گردد، لذا به پاس زحمات و تلاش های بی دریغ این بزرگواران آمادگی داریم تا در بخش های مختلف به افزایش کیفیت، رسیدگی به دغدغه ها و مسائل آنها بپردازیم.

در پایان جلسه ضمن بررسی هر یک از مشکلات، انتظارات و دغدغه های مشاورین و کارکنان مرکز مشاورهو اولویت در رفع بعضی مشکلات، سپاس نامه ای را تقدیم حضور مشاوران و روانشناسان و کادر ادرای مرکز نمودند.