جلسه دوم کارگاه «جهیزیه روانی»

جلسه دوم کارگاه «جهیزیه روانی»


برگزاری کارگاه آموزشی «جهیزیه روانی 2»

مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد جلسه دوم کارگاه آموزشی جهیزیه روانی 2 را در تاریخ 11/2/98  برگزار نمود.

در این کارگاه جناب آقای دکتر برآبادی در ادامه صحبت های جلسه قبل بیان نمودند که از خرج های اضافی در مراسمات عروسی خودداری شود و معیار ارزش طرفین موارد مادی نباشد و برای  ازدواج نباید از باور های غلط فرهنگی تبعیت نمود.

ایشان در ادامه از شرکت کنندگان خواستند که  نظرات خود را درباره ی اولین گام در ازدواج بیان نمایند که بعد از بحث و تبادل نظر به اتفاق به این نتیجه رسیدند که اولین گام برای ازدواج خود شناسی است یعنی هر فرد قبل از شناخت فرد مقابل باید خود و معیار هایی که از فرد مقابل انتظار دارد را بشناسد.

موضوع بعدی که درباره آن تبادل نظر شد این بود که چه ویژگی همسر آینده شما برایتان جذاب است؟و در پایان این بحث درباره خطای هاله ای صحبت شد بدین معنی که یک ویژگی چشمگیر در طرف مقابل نباید باعث شود که از سایر ویژگی های فرد چشم پوشی کنیم.