جلسه دوم کارگاه خودآگاهی و عشق

جلسه دوم کارگاه خودآگاهی و عشق


برگزاری دومین جلسه کارگاه آموزشی« خودآگاهی وعشق »

    مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد دومین جلسه کارگاه آموزشی خودآگاهی و عشق را در تاریخ 98/1/26 در محل آمفی تئاتر خانه فرهنگ برگزار نمود.

در این کارگاه سرکار خانم دکتر اسدی ابتدا به بیان خلاصه ای از مطالب ارائه شده در جلسه قبل پرداخت و در ادامه اصطلاح پنجره جوهری (ابعاد شناخته شده و ناشناخته وجودی فرد) توصیف و تشریح شد.

تمرکز بیشتر بحث بر روی شناخت فرد ودر مرحله بعد شناخت اطرافیان و نحوه برخورد با ایشان بود و این که ناحیه شناخته شده شخصیت فرد باید گسترش پیدا کند چه در حوزه کاری چه در مسائل زناشویی و چه در حوزه دوستی.

همچنین در پایان کارگاه به شرکت کنندگان تمرین عملی محول شد بدین صورت که باید خصوصیات بارز منفی و مثبت خود را در صورت تمایل در جمع بیان نمایند.

این کارگاه در جلسه سوم نیز ارائه خواهد شد.