جلسه سوم کارگاه آموزشی " جهیزیه روانی"

جلسه سوم کارگاه آموزشی " جهیزیه روانی"


جلسه سوم کارگاه "جهیزیه روانی" روز دوشنبه مورخ 98/02/16 در دانشگاه بجنورد برگزار گردید ابتدا به مرور بحث جلسه قبل پرداخته شد سپس تمرین گروهی به شرکت کنندگان محول شد بدین صورت که باید 5  ویژگی خوب طرف مقابل و 5 ویژگی که نمی خواهند همسر آینده شان داشته باشد عنوان کنند.

در ادامه به تشریح  مفاهیم همسان همسری و ناهمسان همسری پرداختند و همچنین عنوان نمودند آیا دوره آشنایی خوب است یا نه؟

مزایای دوره آشنایی:

  • آشنایی با افراد مختلف و مشاهده مهارتها
  • شناخت علایق
  • یادگیری مهارتهای ارتباطی

محدودیت های دوره آشنایی:

  • ارائه تصویر تحریف شده و غیر واقع بینانه
  • دور شدن از دوستان و فعالیتها
  • قصور در برخورد با مسائل مشترک

همچنین به تشریح مفهوم "روابط اُبژه" پرداختند؛ به این معنی : نوع روابط فرد با افراد مهم زندگی(اُبژه های زندگی) به عنوان یک الگو در بزرگسالی تکرار می شود بنابراین نقطه قوت، مسائل عاطفی حل نشده  از روابط اول زندگی مان با  این افراد به نوعی خودشان را در برزگسالی نشان خواهد داد.

در مجموع تاکید مدرس بر این است که آزمونگاههای عملی  برای طرف مقابل ایجاد کنیم تا خود واقعی وی هویدا شود.