دورهمی مشاوران و کارکنان مرکز مشاوره

دورهمی مشاوران و کارکنان مرکز مشاوره


برگزاری جلسه دورهمی مشاوران و کارکنان مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد

جلسه دورهمی کارکنان و مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد در تاریخ 98/04/05برگزار گردید.

در این جلسه سرپرست محترم مرکز مشاوره دانشگاه ضمن خوشامدگویی به مشاوران حاضر در جلسه،  از همکاری آنها در طول یک سال تحصیلی تقدیر و تشکر کردند. سپس، با پیگیری بحثی که قبل ورود ایشان پیرامون مصرف دخانیات توسط دانشجویان شروع شده بود، جلسه ادامه یافت، وی اظهار نمودند مقاومت، عدم آگاهی دانشجویان از پیامد های انضباطی مصرف دخانیات در دانشگاه، رفتار های مربوط با اعتیاد چون اضطراب، افسردگی و نداشتن یک پروتکل درمانی مناسب از جمله مشکلات کار در این حیطه است، براین اساس تاکید نمودند مجهز بودن مشاوران و به خصوص کارشناس پیشگیری از آسیب ها به سایر اقدامات دانشگاه های بین المللی که عاری از دخانیات هستند، کمک شایانی در پیشبرد اهداف دانشگاه عاری از دخانیات خواهدکرد. 

در ادامه هر یک از مشاوران و روانشناسان به بیان نقطه نظرات خود در راستای کاری خودشان پرداختند؛ با عنایت به جایگاه و نقش خانواده در پیشگیری از آسیب های دوران دانشجویی،  به لزوم برگزای دوره های آموزش خانواده در دانشگاه اشاره کردند. با عنایت به ضرورت هماهنگی بیشتر بین مشاوران و همکاران اداری مرکز جهت پیشبرد اهداف مرکز، رسیدگی بهتر به امور دانشجویان و همچنین به اشتراک گذاری دانش و اطلاعات،  ضرورت جدی تشکیل جلسات ماهیانه را پیشنهاد دادند. 

در پایان این جلسه، سرپرست محترم مرکز مشاوره، ضمن بررسی هر یک از مشکلات، ایده ها و دغدغه های حاضرین ، به بیان غنای مرکز مشاوره و رسیدگی به برخی از موضوعات عنوان شده تاکید کردند.