دومین جلسه کارگاه نشانه شناسی اعتیاد

دومین جلسه کارگاه نشانه شناسی اعتیاد


/

کانون همیاران سلامت روان به منظور آگاه سازی و پیشگیری دانشجویان از سوء مصرف مواد و دخانیات اقدام به برگزاری دومین جلسه کارگاه نشانه شناسی اعتیاد توسط دکتر رامتین جهانگیری نمود که اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر می باشد:

- سبب شناسی اعتیاد از بدو تولد 

- بررسی رابطه متغیرهای روان شناختی مثل اعتماد به نفس و..با اعتیاد

- شناسایی علائم افراد معتاد

- تاثیر و عوارض فیزیکی و روانی اعتیاد

- معرفی و شناساندن انواع مواد مخدر نوپدید 

- روش های مقابله با اعتیاد