نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راضیه غفاری

راضیه غفاری


سمت سازمانی:  کارشناس بهداشت

نام و نام خانوادگی : راضیه غفاری

مدرک تحصیلی: لیسانس

شماره تماس مستقیم۰۵۸۳۲۲۰۱۲۱6 :

شماره تماس داخلی ۱۲۱6 :

فکس :-

پست الکترونیک  :

مکان اسقرار واحدمرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی

شرح وظایف:

  1. بازدید های HSE از تمامی اماکن دانشگاه
  2. برگزاری دوره های آموزشی مختلف در حوزه بهداشت  برای تمامی اقشار دانشگاهی
  3. تهیه، چاپ و توزیع محتویات آموزشی
  4. سم پاشی دوره ای تمامی اماکن دانشگاه
  5. همکاری با دانشگاه علوم پزشکی  برای برگزاری کمپین و دوره های آموزشی مختلف
  6. اجرای تمامی طرحهای ابلاغ شده از دفتر مشاوره و سلامت
  7. پیگیری تمامی امور مربوط به بهداشت  آب و پسماند از طریق مراجع زیربط
  8. پیگیری امور مربوط به دانشجویان
  9. پیگیری مدارک و مستندات پزشکی پرونده دانشجویان در سیستم گلستان