زبان عشق

زبان عشق


 

برگزاری کارگاه آموزشی« زبان عشق»

مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد کارگاه آموزشی زبان عشق را در تاریخ98/1/26در محل سرای دانشجویی مصلی نژاد برگزار نمود.

در این کارگاه جناب آقای حمید درودی بیان کردند که ازدواج فقط یک فرآیند هیجانیست  و و زمانی دو نفر تصمیم به ازدواج می گیرند که دنیای هیجانی یکدیگر را تحت تاثیر قرار داده باشند.

 در ادامه عنوان نمودند که  زبان عشق بین آقایان و خانم ها تفاوت دارد و زبان عشق آقایان با تحسین و در خانم ها با توجه است. هر فرد برای بیان نمودن احساسات عاشقانه خود از زبان مخصوص خودشان استفاده میکند و این زبان گاهی منفی است. برای مثال ابراز عشق خود را با دعوا بیان می کنند.

در انتها مدرس کارگاه مجموعه ای از مهم ترین سوالاتی که در جلسه خواستگاری باید پرسیده شود را تشریح و بیان نمودند.