نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زکیه بیدکی

زکیه بیدکی


سمت سازمانی : کارشناس مشاوره دانشجویی

نام و نام خانوادگی: زکیه بیدکی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس – روانشناسی بالینی

شماره تماس مستقیم05832201214 :

شماره تماس داخلی  1214 :

فکس :-

پست الکترونیک :-

مکان استقرار واحدمرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی

شرح وظایف:

  1. ارتباط با خانواده دانشجویان دارای سابقه مشروطی
  2. معرفی دانشجویان دارای آسیب تحصیلی به مشاوران تحصیلی
  3. برگزاری کارگاهها در راستای ارتقاء تحصیلی برای دانشجویان