سومین جلسه از سلسله کارگاه های آموزش های لازم برای ازدواج موفق توسط آقای دکتر برآبادی

سومین جلسه از سلسله کارگاه های آموزش های لازم برای ازدواج موفق توسط آقای دکتر برآبادی


سومین جلسه از سلسله کارگاه های آموزش های لازم برای ازدواج موفق توسط آقای دکتر برآبادی در مورخه 23/7/98 در محل  دانشکده فنی مهندسی 2 دانشگاه بجنورد برگزار گردید.در این جلسه آقای دکتر در مورد آشنایی با طرف مقابل وراه های آشنایی با همسر آینده مثل فضای مجازی ،اقوام وآشنایان یا به صورت اتفاقی و...صحبت کردند.سپس با تقسیم اعضای شرکت کننده به گروه های 7نفره  از آن ها خواستار شدند تا راجع به منابع جذابیت در لحظه اول مثل ظاهر ،موقعیت اجتماعی، شخصیت، تضاد ها، شباهت ها و....اظهار نظر کنند و نظرات خود را به اشتراک بگذارند.