ششمین جلسه کارگاه ازدواج موفق دکتر برآبادی

ششمین جلسه کارگاه ازدواج موفق دکتر برآبادی


/

ششمین جلسه از سلسله کارگاه های آموزش های لازم برای ازدواج موفق توسط آقای دکتر برآبادی در مورخه 13/8/98 در محل دانشکده فنی 2دانشگاه بجنورد برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر برآبادی درمورد مسائل جنسی در دوره آشنایی با دانشجویان بحث و گفت گو کردند.