ششمین جلسه کارگاه آموزشی "جهیزیه روانی"

ششمین جلسه کارگاه آموزشی "جهیزیه روانی"


جلسه ششم کارگاه "جهیزیه روانی" روز چهارشنبه مورخ 25/02/98 در محل دانشگاه بجنورد برگزار گردید. در ابتدا نسبت میزان رضایت والدین از ازدواج فرزندان و رضایت خود فرزندان از ازدواج اعلام شد:

  • اگر پدر و مادرها (دو طرف) از ازدوادج فرزندانشان ناراضی باشند 88 درصد زوجها از ازدواجشان ناراضی اند.
  • اگر یکی ازخانواده ها ناراضی باشند 73 درصد از زوجها از ازدواجشان ناراضی اند.
  • اگر هردو خانواده از ازدواج فرزندانشان راضی باشند 42درصد از زوجین از ازدواجشان ناراضی اند.

این آمار نقش رضایت خانواده در ازدواج موفق فرزندان را بیان می کند.

به اعتقاد مدرس ازدواج موفق باید تلفیقی از عشق و منطق باشد.

کار گروهی این جلسه  کارگاه، برگزاری مراسم نمادین خواستگاری و بیان معیارها از جانب دو طرف بود مباحث حول موارد زیر برگزار گردید:

  • معرفی خود
  • بیان باورها و ارزشهای دینی
  • باورها و اصول اخلاقی
  • دوستان
  • مسائل مالی
  • اهداف و پیشرفت ها
  • تفریحات....

مدرس بیان نمود شروع مراسم خواستگاری باید مبتنی بر خود افشایی و بیان ویژگیهای خود فرد باشد تا طرف مقابل بتواند پاسخ های بهتری ارائه نماید.