غرفه رقص هیجانات در روابط عاطفی

غرفه رقص هیجانات در روابط عاطفی


غرفه رقص هیجانات در روابط عاطفی
واحد پیشگیری از آسیب های اجتماعی با همکاری کانون پیشگیری از آسیب اجتماعی دانشگاه دولتی بجنورد اقدام به برگزاری غرفه ای با هدف  آشنایی با فرصت و چالش های روابط عاطفی  با جنس مخالف  بین داشجویان  پرداخت که شرح برنامه های آن به صورت ذیل است:

  1. با در اختیار گذاشتن برخی عناوین پیرامون ملاک های ازدواج ، تجربیات مثبت و منفی از روابط با جنس مخالف، تعریف عشق و زندگی از دید دانشجویان متاهل و مجرد و مقایسه آنها،  از دانشجویان خواسته شده که در رول کاغذی که روی دیوار نصب شده بود، دیوار نوشته هایی در خصوص مسائل و موضوع های مطرح شده بنویسند که نتیجه این برنامه ایجاد یک گفتمان آزاد و نقد و بررسی آن بین دانشجویان و برخی اساتیدی که برای استقبال از برنامه تشریف آورده بودند، شد.
  2. برگزاری یک مسابقه اطلاعاتی پیرامون موضوع های عشق یک طرفه، باج گیری عاطفی، تفاوت وابستگی با دلبستگی، شکست عاطفی، کراش و.... 
  3. پخش بروشور ها و در اختیار گذاشتن پیام های مشاوره ای برای دانشجویان.