غرفه سلامت اجتماعی

غرفه سلامت اجتماعی


"غرفه سلامت اجتماعی"

 

به مناسبت هفته سلامت، کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانشگاه بجنورد، در مورخه 08/02/98 اقدام به برگزاری غرفه ای با عنوان سلامت اجتماعی نمود که در این غرفه با انجام و تفسیر آزمون های شخصیت شناسی برای دانشجویان داوطلب، ، ویژگی های شخصیتی که می تواند در آسیب های اجتماعی دخیل باشد، شرح داده شد. همچنین در ارتباط با آسیب های اجتماعی کاریکاتور های نصب گردید و تبادل نظر با دانشجویان در خصوص تفسیر کاریکاتورها انجام شد؛ علاوه بر این  نظرات و دیدگاه های دانشجویان پیرامون طرح بدیع و پیام مورد بحث قرار گرفت.