نشست صمیمی حوزه اداری و مالی با دانشجویان دارای نیازهای ویژه

نشست صمیمی حوزه اداری و مالی با دانشجویان دارای نیازهای ویژه


بسمه تعالی

سرپرست محترم مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد با کارشناسان حوزه بهداشت و مددکاری اجتماعی  ، در  روز دوشنبه ۹ دی ماه ۱۳۹۸، همراه با دعوت از معاون اداری و مالی دانشگاه و با کارکنان حوزه مذکور و کمیته‌ی فنی دانشگاه، در محل مرکز بهداشت، درمان و مشاوره‌ی دانشجویی در نشستی با دانشجویان دارای نیازهای ویژه، به بررسی مشکلات و درد و دل‌های این دانشجویان در خصوص معضلات موجود در سطح دانشگاه پرداختند. در این نشست ضمن بیان مشکلات ئو نیاز این دانشجویان،  از دکتر امین جودت ، معاون اداری و مالی نسبت به حل مشکلات در خواست مساعدت و چاره اندیشی کردند و در ادامه معاون اداری و مالی دانشگاه  قول مساعدت داده و بر انجام اقدامات لازم برای رفع موانع با توجه به اولویت ها توسط حوزه های مختلف تاکید کرد.