هفتمین جلسه کارگاه ازدواج موفق دکتر برآبادی

هفتمین جلسه کارگاه ازدواج موفق دکتر برآبادی


/

هفتمین جلسه از سلسله کارگاه های آموزش های لازم برای ازدواج موفق توسط آقای دکتر برآبادی در مورخه 18/8/98در محل سالن فرهنگی دانشگاه بجنورد برگزار گردید. آقای دکتر طبق روال جلسات قبل اعضای شرکت کننده را به گروه هایی تقسیم نمودند پس از آن آقای دکتر با دانشجویان درباره  سبک های دلبستگی در کودکی و تاثیر آن در ازدواج و روابط زناشویی بحث و گفت گو کردند.