وبینار آموزشی "ارتقا تاب آوری"

وبینار آموزشی "ارتقا تاب آوری"


 وبینار آموزشی" ارتقا تاب آوری" به صورت آنلاین و در پنج جلسه در روزهای 11،8،3،1و 15 اسفند ماه 1400 توسط خانم دکتر امانی رئیس مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد برگزار خواهد شد.

لینک ضبط شده جلسه اول:    

لینک ضبط شده جلسه دوم : 

لینک ضبط شده جلسه سوم :

لینک ضبط شده جلسه چهارم : 

لینک ضبط شده جلسه پنجم :